Om Polstjärnan

Polstjärnan har i århundraden hjälpt sjömän att navigera över haven. På samma sätt hjälper Polstjärnan AB företag att navigera i affärsvärlden.

Polstjärnan Management AB är ett konsultföretag som erbjuder interimsledarskap, föreläsningar, styrelsearbete och mentorskap.

Mina kompetenser


 • Ägarledda bolag
  Jag har haft ledande roller i fyra ägarledda bolag, som vd, försäljningschef och styrelseledamot. I samtliga har jag lett förändringsarbete på en del av resan från ägarlett till ägarstyrt. Jag har mycket stor erfarenhet och kunskap om de speciella omständigheter som råder i ägarledda bolag i förändring.

 • Försäljning och säljledning
  Försäljning har varit en röd tråd genom hela min karriär och även min barndom. Min tyngdpunkt ligger i storkundsbearbetning och internationell B2B-försäljning via distributör. Jag har mer än 10 års erfarenhet av att bygga säljteam och driva säljkår och distributörer.

 • Internationella relationer
  Jag pratar flytande engelska, franska och ryska och har bott i Moskva, London och San Fransisco. Jag har byggt och underhållit nätverk av partners i >20 länder i 5 världsdelar.

 • Ledarskap i förändring
  Jag har lett förändringsarbeten i många olika organisationer och har utvecklat en förmåga att kombinera lugn och trygghet med en målmedveten strävan att nå uppdragets målsättningar.

 • Branscher
  Jag har verkat i flera olika branscher i mina roller som interimschef och som anställd. Jag har utvecklat en förmåga att snabbt sätta mig in i och förstå företags nuläge och utmaningar. Min tyngdpunkt har jag inom medicinteknik och tillverkande industri.

 • Strategi och bolagsstyrning
  Jag har i mina ledande roller utvecklat en stark förmåga att förstå och utveckla strategier för företag i olika faser.

 • Social kompetens
  Min allra främsta förmåga är att nätverka, bygga relationer och få folk i min omgivning att trivas.

Referenser