Föreläsningar

Jag genomför under våren 2022 en serie föreläsningar om interimsledarskap. Fokuset varierar och målgrupper är bland annat chefer i omställning, interimsledare, projektledare, egenföretagare, styrelser, uppdragsgivare och rekryterare.

Jag pratar bland annat om:

  • vad är interimsledarskap?

  • när anlitar företag interimsledare?

  • hur ger man interimschefen bäst förutsättningar för att lyckas?

  • vilka är framgångsfaktorerna för ett lyckat uppdrag?

  • interimsledarskap som ”en andra karriär”

  • vem passar som interimsledare


Interimsledarskap är ett eget yrke, skilt från alla andra. Det är ett annorlunda sätt att arbeta och för att lyckas behöver man anta en annan inställning än man är van vid. För vissa är det fantastiskt, för andra passar det inte alls.

21 april 2022 lanserar jag boken ”Ledarskap på besök – 15 framgångsfaktorer för att lyckas som interimschef”.

Föreläsning med TRR 24 februari