Rådgivning

När du står inför en svår utmaning kan effektiv rådgivning vara avgörande för att lyckas. Ibland räcker det med en kort session med riktade frågor, medan det i andra fall kan krävas långsiktig och regelbundet stöd.

Jag erbjuder rådgivning till interimsledare i början av interimskarriären. Det kan vara att reda ut en svår situation, att få uppdrag, prissättning – eller helt enkelt att förstå om interimsledarskap är något för dig.

Jag jobbar tillsammans med Wisory, videobaserad rådgivning för chefer och du kan boka mig här:

Johan Seltborg | Interimschef med 15 framgångsfaktorer att lyckas som den tillfälliga ledaren | Wisory – Access to expertise