Älska sälj!

Har du fått sparken? Grattis, du är kvalificerad!

Varför interimsledarskap?